O mnie

Sprawy ochrony środowiska są mi bliskie, nie tylko ze względów zawodowych, ale także z powodu bardzo głębokiego, osobistego przekonania, że obowiązkiem każdego z nas jest dbanie o środowisko, jako o nasze dobro wspólne, dla nas, dla innych istot żywych, dla przyszłych pokoleń.  Ponieważ jestem prawnikiem i radcą prawnym najłatwiej jest mi odzwierciedlić to moje przekonanie zajmując się w codziennej pracy prawem ochrony środowiska. Ochrona środowiska w ostatnim czasie stała się tematem popularnym, może nawet modnym, ale w moim odczuciu przede wszystkim jest tematem newralgicznym dla naszej egzystencji. W listopadzie 2017 r. niezależni naukowcy, w tym laureaci Nagrody Nobla, opublikowali już drugie ostrzeżenie do ludzkości. Wskazali, że takie zjawiska jak: ciągły wzrost wytwarzania gazów cieplarnianych, masowe wylesienia, rozrost produkcji rolnej, w szczególności w zakresie hodowli zwierząt na potrzeby przetwórstwa mięsnego, coraz częstsze przypadki wyginięcia różnych form życia, prowadzą nieuchronnie do katastrofy ekologicznej. Wskazali, że jeżeli w ciągu najbliższych kilkunastu lat ludzkość, państwa, rządy, My, nie podejmiemy radykalnych zmian w naszym codziennym życiu, w gospodarkach narodowych, w polityce, w naszej mentalności, a w konsekwencji także i w prawie, grozi nam zagłada.

Na łamach niniejszej strony postaram się w zwięzły i systematyczny sposób stopniowo wprowadzać Państwa w różne zagadnienia prawa ochrony środowiska. Postaram się wyjaśnić aspekty globalne, międzynarodowe prawa ochrony środowiska, jak przykładowo Porozumienie Paryskie, które było przedmiotem m.in. szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach – COP24,  ale przede wszystkim chciałabym się skupić na mechanizmach ochrony środowiska i odpowiedzialności za środowisko obowiązujących i stosowanych w polskim porządku prawnym. 

Katarzyna Ludwichowska – radca prawny