O Kancelarii

Prowadzę indywidualną praktykę zawodową i jestem założycielem i członkiem Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Koprowski Gąsior Gierzyńska Ludwichowska Chabel w Gdańsku. W ramach indywidualnej praktyki zawodowej rozwinęłam specjalizację z zakresu prawa ochrony środowiska:

  • reprezentuję przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych, w szczególności w zakresie pozyskiwania pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń wodnoprawnych, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia;
  • świadczę pomoc prawną dla przedsiębiorców zajmujących się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów;
  • podejmuję się spraw związanych z odpowiedzialnością cywilną i administracyjną za szkody w środowisku;
  • podejmuję się spraw roszczeń odszkodowawczych z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska;
  • reprezentuję przedsiębiorców przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi;
  • współpracuję z podmiotami przeprowadzającymi audyty środowiskowe.

Obszary działania Kancelarii