Gospodarka odpadami

Kancelaria udziela wsparcia prawnego w zakresie realizacji obowiązków nałożonych ustawami:

 • z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 • z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

i kieruje swoje usługi do:

 • przedsiębiorców dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych lub eksportujących odpady opakowaniowe;
 • podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny do obrotu;
 • podmiotów zbierających zużyty sprzęt oraz sprzedawców detalicznych i hurtowych
 • prowadzących zakłady przetwarzania
 • przedsiębiorców prowadzących odzysk i recycling odpadów ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 • podmiotów wprowadzających do obrotu baterie lub akumulatory,
 • podmiotów dystrybuujących, zbierających, przetwarzających baterie lub akumulatory;
 • dokonujących recyclingu lub unieszkodliwienia zużytych baterii lub akumulatorów.
 • przedsiębiorców zajmujących się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów;